Регистрация в дистанционен курс

Предлагаме Ви, Дистанционно обучение със свободна регистрация или чрез ваучер по оперативна програма. Попълнете следната форма за да се регистирате в дистанционен курс:

Име, презиме и фамилия ?

ЕГН ?

Завършено образование ?

E-mail адрес?

Град ?

Адрес ?

Област ?

Място на раждане ?

Телефон за връзка с вас ?


Дистанционен курс по ?


свободна регистрация (срещу заплащане на курса)
по оперативна програма (чрез ваучер)

Забележка: Всички полета са задължителни