Специалност:
Професия:


             Квалификационна степен: степен чрез заплащане или ваучер
             Изисквания към кандидата: 16 години, Средно образование